Onderhoud
gallery/voor
gallery/na

Na verloop van tijd kan zich stof ophopen in en op de ventilatoren.
Dit kan oververhitting en zelfs brand veroorzaken.
Laat uw computer dus regelmatig nakijken en stofvrij maken.

Voor:

Na: