W. Bakker computers

test4
Onderhoud
voor
na

Na verloop van tijd kan zich stof ophopen in en op de ventilatoren.
Dit kan oververhitting en zelfs brand veroorzaken.
Laat uw computer dus regelmatig nakijken en stofvrij maken.

Voor:

Na:

figuur2
figuur3